ชื่อ - นามสกุล :นายคำภาสน์ บุญเติม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ตำบล ท้ายดง อำเภอ วังโป่ง เพชรบูรณ์
Telephone :056569252
Email :wongpongpit2018@gmail.com